ÖNEMLİ TARİHLER
Detaylı Görüntüle
MAİL LİSTEMİZE KATILIN

BİLİMSEL PROGRAM

Bilimsel Program pdf hali için tıklayınız..

Bilimsel Program için tıklayınız..

Scientific Program in English

Yerleşim Planları
Ana Toplantı Salonları ve Stand Alanları Kurs Salonları
Ana Konular
 • Bağımlılık nörobiyolojisi
 • Bağımlılık ve nörogörüntüleme
 • Bağımlılık ve damgalama
 • Bağımlılıkta biyopsikososyal model
 • Multidispliner perspektiften bağımlılık
 • Bağımlıkta biyomarkırlar 
 • Bağımlılık ve genetik
 • Bağımlılığa yatkınlık ve dayanıklılık
 • Bağımlılıkta şiddet ve suç
 • Bağımlılıkta adli uygulamalar
 • Cezaevlerinde bağımlılık tedavisi ve önleme çalışmaları
 • Bağımlılıkta komorbidite
 • Kişilik bozuklukları ve bağımlılık
 • Travma, travma sonrası stres bozukluğu ve bağımlılık
 • Bağımlılık ve DEHB'nun karmaşık ilişkisi
 • Sentetik kannabinoidler ve diğer yeni psikoaktif maddeler
 • Kannabis: tedavide kullanımı, psikoz ilişkisi, bağımlılığının tedavisi
 • Bağımlılık ve aile
 • Bağımlılık nöroplastisite 
 • Aile hekimliğinde bağımlılık: tanıma, tedavi ve rehabilitasyon
 • DSM 5’te bağımlılık
 • Bağımlılıkta toksikoloji testleri
 • Davranışsal bağımlılıklar (kumar bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, seks bağımlılığı, yeme bağımlılığı vb.)
 • Teknoloji bağımlılığı (internet bağımlılığı, internette oyun oynama bozukluğu, akıllı telefon)
 • Göç ve bağımlılık
 • Bağımlılık ve uyku
 • Bağımlıkta ölçeklerin kullanımı
 • Kafein bağımlılığı ve enerji içecekleri
 • Nikotin kullanım bozukluğu
 • Özel gruplarda (ergen, yaşlı, kadın) bağımlılık
 • Bağımlılık tedavisinde sosyal hizmet uygulamaları
 • Bağımlılık tedavisinde hemşirelik uygulamaları
 • Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon
 • Bağımlılık politikalarının geleceği
 • Bağımlılık ve HIV / HCV
 • Zarar azaltma
 • Bağımlılık ve sanat (sinema, resim, müzik) 
 • “Relaps” tanıma ve  önleme uygulamaları
 • Nörokimyasal/nörfizyolojik/nöroendokrin açıdan bağımlılık
 • Bağımlılıkta dürtüsellik
 • Bağımlılık ve yenilik arayışı
 • Duygu regülasyonu ve bağımlılık
 • Bağımlılık, kendine zarar verme davranışı ve özkıyım
 • Bağımlılıkta bilişsel işlevler
 • Bağımlılıkta bireye özgü tedavi yaklaşımları
 • Tedavi kılavuzları
 • Tedavi algoritmaları
 • Bağımlılıkta psikososyal tedaviler
 • Motivasyonel görüşme
 • BDT, grup ve aile terapileri
 • Kendine yardım grupları
 • Bağımlılık ve beyin uyarım teknikleri
 • Bağımlılıkta farmakoterapi
 • Tedavide kullanılan endikasyon dışı ilaçlar ve kötüye kullanımları
 • Tedavide uzun etkili ilaçlar
 • Tedavi seçeneklerinin geleceği
 • Rehabilitasyon