ÖNEMLİ TARİHLER
Detaylı Görüntüle
MAİL LİSTEMİZE KATILIN

SÖZEL VE POSTER BİLDİRİLER

10 Kasım 2017 tarihine kadar proje4@burkon.com  gönderilen dijital posterler kongre CD’sine konulacaktır.

Dijital posterinizin PDF halini ya da çalışma dosyasını (Power Point, PhotoShop vb….) göndermenizi rica ederiz.

Önemli Not: Kongre esnasında asılacak posterinizi yanınızda getirmeniz gerekmektedir. Posterin basımı ve asımı bildiri sahibi tarafından yapılacaktır.
SÖZEL BİLDİRİLER
NO BİLDİRİ BAŞLIĞI
SB01 - 6 Düzce’de Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Personellerinde İnternet Bağımlılığı ile Sigara, Alkol, Madde Bağımlılığı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Muammer Yılmaz
SB02 - 8 Bir Vakıf Üniversitesindeki Öğrencilerin Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Gül Dikeç, Ayda Kebapçı
SB03 - 10 Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Uyku Özelliklerinin Arindirma ve İzlem Döneminde Değerlendirilmesi
Hüseyin Şipka, Erdal Vardar
SB04 - 12 Eroin Bağımlılarında Görsel ve İşitsel Reaksiyon Zamanlarının Sağlıklı Kontrollarla Karşılaştırılması
Sema Baykara, Kübra Alban
SB05 - 14 BRSHH AMATEM Polikliniğine Başvuran Suriyeli Hastaların Verileri
Ersin Uygun, Sevilay Kunt, Cüneyt Evren
SB06 - 19 Ayaktan Tedavi Başvurusunda Bulunan Erkek Hastalarda En Az İki Yıl Sentetik Kannabinoid Kullanımının Bilişsel İşlevler ve Psikomotor İşlevler Üzerine Etkisi
Gökhan Umut, Cüneyt Evren, Murat İlhan Atagün, Özge Hısım, Hanife Yılmaz Çengel, Cahit Keskinkılıç, Müge Bozkurt
SB07 - 21 Alkol ve Eroin Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Kişilik Örgütlenmesinin Tedavi Motivasyonu ve Tedaviyi Terk ile İlişkisi
İbrahim Fuat Akgül, İshak Sayğılı, Erkal Erzincan, Rabia Bilici, Hüseyin Güleç
SB08 - 27 Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığının Kişilik İnançları İle İlişkisi
Cemaliye Direktör, Cahit Nuri
SB09 - 29 Madde Kullanımı Risk Profili Ölçeğinin Ayırt Edici Geçerlik Çalışması
Sabide Duygu Uygun, Esra Çöp, Kadir Özdel, Mustafa Tunçtürk, Arzu Çiftçi Demirci, Gül Karaçetin, Özden Şükran Üneri
SB10 - 31 Opioid İdame Tedavisindeki Kadın Hastalar ile Opioid Kullanım Bozukluğu Olmayan Kadınların Cinsel İşlev Bozukluğu ve Travmatik Yaşantılar Açısından Karşılaştırılması
Ruken Ağaçhanlı Vural, İzgi Alnıak, Cüneyt Evren
SB11 - 32 Alkol Bağımlılığında Affetme, Utanç & Suçluluk Duyguları ve Öfke Ruminasyonu
Merve Vatansever, İnci Özgür İlhan
SB12 - 37 AMATEM'de Yatarak Tedavi Gören Hastalara Uygulanan Bağımlılık Profil İndeksi Kısa Formunun Hastaların Temiz/Ayık Kalma Süreleriyle İlişkisinin İncelenmesi
Burcu Alabaş, Türkan Doğan
SB13 - 38 Esrar ve Sentetik Esrar Kullanımı Hangi Bilişsel İşlevleri Bozar?
Hande Çelikay, Ayşe Ender Altıntoprak
SB14 - 39 Bir Bağımlılık Polikliniği’ne Başvuran Kumar Bağımlılarının Sosyodemografik, Psikopatolojik ve Kişilik Özellikleri
Hande Çelikay, Büşra İnal, Hürrem Pehlivan, Gizem Şentürk, Ayşe Ender Altıntoprak
SB15 - 40 Bir Bağımlılık Polikliniğine Başvuran Kumar Bağımlılarında Dikkat, Öğrenme ve Bellek Becerilerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Hande Çelikay, Ayşe Pulat, Hürrem Pehlivan, Gizem Şentürk, Ayşe Ender Altıntoprak
SB16 - 41 Bir Bağımlılık Polikliniğine Başvuran Kumar Bağımlılarında Yürütücü İşlevlerin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
Hande Çelikay, Ayşe Pulat, Büşra İnal, Ayşe Ender Altıntoprak
SB17 - 43 Üniversite Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve İntihar İlişkisi
Mustafa Demirci, Vildan Gülpınar Demirci
SB18 - 44 Sigara, Alkol Madde Bağimliliği Tedavi Programinin (Samba) Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi
Buket Kel, Selda Öztürk, Nihan Altan Sarıkaya, Nurcan Arda Uğurlu
SB19 - 45 Alkol/Madde Bağımlılığı Tedavisi Gören Hastalarda Yaşamın Anlamı
Nihan Altan Sarıkaya, Selda Öztürk, Nurcan Arda Uğurlu, Buket Kel
SB20 - 46 Alkol, Opiat ve Sentetik Kannabinoid Kullanım Bozukluğu Olan Erkeklerde Şiddet Davranışının Karşılaştırılması ve Çocukluk Çağı Travmaları ile İlişkisi
Mine Ergelen, Murat Yalçın, Rabia Bilici
SB21 - 51 Düzenli Egzersiz Yapmanın Bağımlılık Tedavisindeki Yeri
Müberra Kulu, Filiz Özoy, Sema Baykara
SB22 - 55 Ayaktan Terapi Programına Katılan Madde Bağımlısı Hastalarda İyileştirici Faktörler, Cinsel Yaşam ve Yaşam Kalitesi Düzeyinin Belirlenmesi
Melike Dişsiz, Safiye Kocaman, Özlem Alanlı, Ümran Oskay
SB23 - 58 İnternet Bağımlılığı İmpulsivite mi, Kompülsivite mi? Patolojik İnternet Kullanımı Olan Çocuk ve Ergenlerdeki Yürütücü İşlevlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Obsesif Kompülsif Bozukluk Tanıları ile Karşılaştırılması
Sevcan Karakoç Demirkaya, Hatice Aksu, Börte Gürbüz Özgür, Zafer Güleş, Sibelnur Avcil, Sercan Öztürk
SB24 - 59 Teknoloji Kullanımının Akıllı Telefon Bağımlılığı ile İlişkisi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ahmet Arnavut, Cahit Nuri, Cemaliye Direktör
SB25 - 60 Tütün Kullanım Bozukluğu Olan Tıp Fakültesi Öğrencileri ve Araştırma Görevlilerinde Craving ile Oreksin-Leptin Düzeylerinin ve Mizaç-Karakter Özelliklerinin İlişkisi
Kadir Aşçıbaşı, Fatma Taneli, Beyhan Cengiz Özyurt, Arzu Oran, Artuner Deveci
SB26 - 61 Alkol ve Madde Bağımlılığı Hastalarının Üstbiliş Süreçleri Açısından Karşılaştırılması
Leman İnanç, Müberra Kulu, Merih Altıntaş, Uğur Kulu
SB27 - 64 Lise Öğrencilerinin Madde Kullanma Profilleri, Madde Bağımlılığından Korunma Konusundaki Öz Yeterlikleri ve Önleme Konusundaki Görüşleri
Sultan Uzun, Meral Kelleci
SB28 - 69 Sigara Kullanan ve Kullanmayan Bireylerde Bilişsel Farkındalık, Üstbiliş ve Kaygı Duyarlılık Düzeylerinin İncelenmesi
Naciye Özüiçli, Görkem Yararbaş
SB29 - 73 Madde Kullanım Bozukluğu Olan Yetişkinlerde Algılanan Nefes Darlığı İle Solunum Fonksiyon Testi Sonuçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Rüstem Mustafaoğlu, Ebru Kaya Mutlu, İzgi Alnıak, Özlem Helin Çarkcı, Arzu Razak Özdinçler, Cüneyt Evren
SB30 - 75 Opioid Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Opioid İdame Tedavisini Yarım Bırakmayı Belirleyen Değişkenler
İzgi Alnıak, Vahap Karabulut, Gökhan Umut, Turan Çetin, Ruken Ağaçhanlı, Cüneyt Evren
SB31 - 76 Opioid Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Enjektör Paylaşımının Psikopatolojinin Şiddeti, Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Yenilik Arayışı ile İlişkisi
İzgi Alnıak, Vahap Karabulut, Gökhan Umut, Turan Çetin, Ruken Ağaçhanlı, Cüneyt Evren
SB32 - 77 Travma Sonrası Stres Bozukluğunun, Bağımlılık Tedavisinin Seyrine Etkisi: Bir İzlem Çalışması
Burcu Çetin Şeker, Gülsüm Melike Şimşek, Gaye Kağan, Kültegin Ögel
SB33 - 82 Bir AMATEM Polikliniğine Başvuran Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Alan Kadın Hastalarda Sosyodemografik Verilerin ve Eşlik Eden Psikiyatrik Komorbiditelerin Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Erkek Hastalar İle Karşılaştırılması
Yeşim Can, Olcay Şenay, Özlem Helin Poşpoş, Doğan Yılmaz, Cüneyt Evren
SB34 - 83 Bağımlılık Merkezine Başvuran Alkol ve Madde Bağımlısı Hastaların Sosyodemografik Özellikleri
Medine Koç, Müjdat Uzun, Hatice Kübra Kısa, Şafak Yurdaer, Yasin Salman, Mehmet Ali Küsen, Rıza Çıtıl
SB35 - 90 İnternet Bağımlılığı Ergenlerin Öksürük Kapasitesini Etkiler mi?
Rüstem Mustafaoğlu, Ebru Kaya Mutlu, Tansu Birinci, Esra Bulanık Koç, Caner Mutlu, Arzu Razak Özdinçler
SB36 - 92 LGBT Bireyler İle Madde Kullananların Sosyal Geri Çekilme, Onay Alma İhtiyacı ve Sosyal Destek Algılarının Karşılaştırılması
Demet Havaçeliği Atlam, Ceren Yediler, Sergen Keskin, Derya Şaşman Kaylı, A.Ender Altıntoprak
SB37 - 93 Ergenlerde İnternet Bağımlılığı, Yeme Bağımlılığı ve Benlik Saygısı İlişkisi
Melek Sunde Yıldırım, Güzin Mukaddes Sevinçer, Ceyda Afacan
SB38 - 99 Ergenlerin Bilgisayar Bağımlılığı Eğilimine Çözüm Odaklı Yaklaşımın Etkisi
Nevin Günaydın, Yeliz Kaşko Arıcı
SB39 - 100 Sigara Kullanımı ve Sigarayla İlişkili İpuçlarının Bellek Performansına Etkilerinin İncelenmesi
Gün Pakyürek, Levent Şenyüz
SB40 - 106 Bağımlılık Şiddetinin Yordayıcıları Olarak Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Üstbiliş
Zeynep Erdoğan Yıldırım, Serap Tekinsav Sütcü, Özge Kuruluş, Mine Değirmenci, Ender Altıntoprak
SB41 - 107 KKTC’de Erişkin Bireylerde Psikoaktif Madde Kullanımının Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Madde Kullanımına Yönelik Tutumların İncelenmesi, 2003-2017
Mehmet Çakıcı, Ebru Çakıcı, Asra Babayiğit, Meryem Karaaziz, Ayhan Eş
SB42 - 108 Opiyat Bağımlılığı Olan Bir Grup Hastada Stresle Başa Çıkma ve İntihar
Vahap Karabulut, Ekrem Cüneyt Evren
SB43 - 109 Trafik Kazası Nedeniyle Başvuran Olgularda Etil Alkol Analizi Sonuçlarının Değerlendirmesi
Nihan Tongay, Rukiye Döğer, Melike Aydoğdu, Serap Annette Akgür
SB44 - 117 Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerde Temel İnançların Anksiyete ve Depresyon ile İlişkisi
Erkan Kuru, İlker Özdemir, Türkan Doğan
SB45 - 128 Yüzde Dışavuran Duyguların Tanınması ve Ayırt Edilmesi Becerisi İle Alkol Bağımlılığı İlişkisi
Özlem Helin Çarkcı
SB46 - 140 Opiyat Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Kan Homosistein Ve S100B Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Seda Yıldırım Özbek, İkbal İnanlı, İbrahim Eren, Erdinç Çiçek, Süleyman Özbek, Hüseyin Kurku, Başak Demirel , İsmet Esra Çiçek , Hilal Uygur
POSTER BİLDİRİLER
NO BİLDİRİ BAŞLIĞI
PB01 - 11 Obsesif Kompulsif Bozukluğu ve Porno Bağımlılığı Olgusu: Kognitif Davranışçı Terapi ve Farmakoterapi ile İzlemi
İlker Özben, Ömer Şenormancı, Cansu Karagöz, Güliz Şenormancı
PB02 - 15 Aile SAMBA Eğitiminin Bağımlı Aileleri Üzerine Etkisi
Hatice Koç, Çiğdem Tekkanat, Zeynep Köker, Figen Çulha Ateşçi, Beyza şahin, Hande Şenol
PB03 - 16 Bir Fotoğrafın Cazibesi: Ergenlerin Sexting’e İlişkin Görüşleri
Cemaliye Direktör, Cahit Nuri
PB04 - 20 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Uyuşturucu Madde Suçları: Bir Durum Analizi
Ayşe Özada
PB05 - 22 Alkol Bağımlılığında Craving İle İlişkili Hipokampal ve Amigdal Hacimler
Artuner Deveci, Cumhur Taş, Gülgün Yılmaz Ovalı, Kadir Aşçıbaşı, Emin Serin, Serdar Tarhan
PB06 - 23 Kokain Bağımlısının Korozif Alımı ile İntihar Girişimi
Faruk Bozkır, Melek Ülgen uralioğlu, İrfan İnci, Ceren Hindistan
PB07 - 24 Banyo Tuzu Kötüye Kullanımı: Yükselmek için Yeni Bir Yol
Serhat Tunç, Hamit Serdar Başbuğ
PB08 - 25 Endüstriyel yapıştırıcı kötüye kullanımına bağlı gelişen kardiyak aritmi
Serhat Tunç, Hamit Serdar Başbuğ
PB09 - 26 Eşlerin İnternet Bağımlılığı: Boşanmanın Makul Bir Nedeni
Serhat Tunç, Hamit Serdar Başbuğ
PB10 - 28 Madde Kullanan Ergenlerde Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Sıklığı Araştırması
Şule Koçaş, Behiye Alyanak
PB11 - 33 Siklopentolat Hidroklorid Kullanım Bozukluğu: Olgu Sunumu
Gamze Şimşek, Erkal Erzincan
PB12 - 34 Serum Prolactin Levels in Obsessive-Compulsive Disorder
Mehmet Gürkan Gürok, Faruk Kılıç, Osman Mermi, Murad Atmaca
PB13 - 35 Yoğun Bakım Ünitesine Özkıyım Tanısı ile Yatırılan Hastalarda Madde, Alkol ve Mss'ne Etki Eden İlaçların Kullanım Oranları
Sinem Karul, İnşa Gül Ekiz İşcanlı, Enes Kartal, Ferruh Güneş, Asu Özger Özgültekin, Ahmet Sarı
PB14 - 36 İntravenöz Eroin Kullanımına Bağlı Alopesi Gelişen Bir Olgu
Alper Zıblak, Kemal Akpınar, Şerife Aslan, Figen Çulha Ateşci
PB15 - 42 Gök Gürültüsü Korkusu ‘Brontophobia’: Bir Olgu Sunumu
Tuğçe Taşkın Uyan, Bülent Bahçeci, Çiçek Hocaoğlu
PB16 - 47 Sentetik Kannabinoid ve Diğer Madde Bağımlısı Hastaların Sosyo-Demografik-Ekonomik Özellikler ve Bağımlılık ile İlişkili Etmenler Yönünden Karşılaştırılması
Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Zehra Olcay Tuna, Kültegin Ögel
PB17 - 48 Bağımlı Kişilerde Kendine Zarar Verme Davranışını Etkileyen Faktörler
Kinyas Tekin, Zehra Olcay Tuna, Cavid Guliyev, Kültegin Ögel
PB18 - 49 Şiddetli Madde Kullanma İsteğine (Craving) Etki Eden Faktörler
Zehra Olcay Tuna, Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Kültegin Ögel
PB19 - 50 Bağımlılıkta Değişim Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
Burak Toprak, Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Kültegin Ögel
PB20 - 52 Bir Olgu Üzerinden Cep Telefonu Bağımlılığının Gözden Geçirilmesi
Aslıhan Eslek, Olga Gökbulut, Didem Dikici
PB21 - 53 Sınırda Kişilik Bozukluğu Olan Ergen Bir Hastada Stockholm Sendromu
Meryem Kaşak, Mehmet Fatih Ceylan, Selma Tural Hesapçıoğlu
PB22 - 54 Tetrabenazin İle Tedavi Gören Koreatetozlu Hastalarda Antipsikotik İlaç Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Ömer Faruk Kandaz, Burak Okumuş, Çiçek Hocaoğlu
PB23 - 56 İrritabilite ile Başvuran Coffin Siris Sendromu: Bir Olgu Sunumu
Arzu Çalışkan Demir
PB24 - 57 Az Bilinen Bir Konu ‘Delüzyonel Parazitoz’: Bir Olgu Sunumu
Burak Okumuş, Nursel Dilek , Çiçek Hocaoğlu
PB25 - 63 MRSHH AMATEM Kliniğinde Yatan Hastaların Gözden Geçirilerek Bağımlılıkta Kayma'ya Dikkat Çekilmesi
Aslıhan Eslek, Nevriye Özşahin
PB26 - 65 Bir Bağımlılık Danışma Merkezinde Tedavi Terk Oranları ve Etkileyen Faktörler: Bir İzleme Çalışması
Gülsüm Melike Şimşek, Gaye Kağan, Kültegin Ögel
PB27 - 66 Bağımlılık Tedavisinin Seyrini Değerlendirecek Bir Ölçeğin Geliştirilmesi
Kültegin Ögel, Gülsüm Melike Şimşek, Gaye Kağan
PB28 - 68 Alkol – Madde Bağımlılığı ve Adli Psikiyatri Uygulamaları: Bir Psikiyatri Dal Hastanesi Deneyimleri
Nihal Taştekin, Burcu Yüce, Erkal Erzincan, Rabia Bilici
PB29 - 70 Bipolar Bozukluk ve Psikotik Bozukluk Tanısı Olan Ergenlerde Madde Kullanımı ve Madde Kullanım Bozuklukları
Helin Yilmaz, Zeki Yüncü, Tezan Bildik, Serpil Erermiş
PB30 - 71 Pregabalin Bağımlılığı Olan Gebe Hastaya Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
Pelin Taş Dürmüş, Mılkıbar Kyazım Ulutürk, Mehmet Bülent Sönmez, Mehmet Erdal Vardar
PB31 - 72 Gebelikte Eroin Bağımlılığı Tedavisi: Buprenorfin+Nalokson Kullanımı, Bir Olgu Sunumu
Mılkıbar Kyazım Ulutürk, Pelin Taş Dürmüş, Mehmet Erdal Vardar, Mehmet Bülent Sönmez
PB32 - 74 Bir Üniversite Hastanesinde AMATEM Biriminde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Taburculuk Sonrası Poliklinik Takiplerinin Geriye Dönük İncelenmesi
Kemal Akpınar, Şerife Aslan, Alper Zıblak, Tuğce Toker Uğurlu, Osman İsmail Özdel, Figen Ç. Ateşci
PB33 - 78 Fenprobamat Kötüye Kullanımı: Olgu Sunumu
Özlem Helin Çarkcı, Hasibe Rengin Güvenç, Ekrem Cüneyt Evren
PB34 - 79 Bağımlılıkta Ev Ziyareti Değerlendirilmesi
Emre Yılmaz, Evrim Akbaş, Gülsüm Melike Şimşek, Gaye Kağan, Kültegin Ögel
PB35 - 80 Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Yürütücü İşlevler, Çocukluk Çağı Örselenmeleri ve Akran Zorbalığı Açısından Değerlendirilmesi
Ayşe Nur Aydın, Zeki Yüncü, Nazlı Burcu Özbaran
PB36 - 81 Bir AMATEM Kliniğine Eroin Kullanım Sorunu ile Başvuran Olgularda HIV, HBV ve HCV Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Halil İbrahim Ölçüm
PB37 - 84 Bir Üniversite Hastanesinde AMATEM Biriminde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerinin Geriye Dönük İncelenmesi
Şerife Aslan, Alper Zıblak, Kemal Akpınar, Tuğçe Toker Uğurlu, Figen Çulha Ateşci
PB38 - 85 Asperger Sendorumu Olan Olguda Captagon Kullanımı
Ömer Kardaş, Mehmet Emin Yüksel, Hüseyin Tunca
PB39 - 86 Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Erkek Hastalarda Psikoaktif Madde Kullanımı Profilinin Son 5 Yıldaki Değişimi: Sentetik Kannabinoid Etkisi
Nur Öztürk, Burcu Hamurişçi Yalçın, Güliz Özgen
PB40 - 87 Trikotillomani Tedavisinde N-asetilsistein Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Burak Okumuş, Çiçek Hocaoğlu
PB41 - 88 Alkol ve Madde Bağımlılığı Hastalarında Yüz Tanıma ve Duygu Ayırt Etme Odaklı Sosyal Biliş Dejenerasyonu
Emre Ayar, Ayşegül Koç
PB42 - 89 Esrar Kullanımının Sonlandırılması Sonrasında Gelişen Enürezis Nokturna Vakası
Hüseyin Tunca, Ömer Kardaş, Mehmet Emin Yüksel
PB43 - 91 TMK 432. Madde Kapsamında Bir Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Zorunlu Tedavisi Yapılmış Olgularda; Alkol-Madde İle İlişkili Ruhsal Hastalık Sıklığı ve Olguların Sosyodemografik, Klinik Özelliklerinin İncelenmesi: Ön Çalışma Sonuçları
İbrahim Akbaş, Ayşegül Ermiş, Güliz Özgen
PB44 - 94 Ayaktan Psikososyal Tedavi Gören Bağımlılarda Tedaviye Uyum ve Relaps
Melda Çelik, İlayda Yenigün, Tuğçe Seçkin Esmeray, Mehmet Zeki İriz, Latif Çıvgın, Muazzez Akbaba, Elif Mutlu
PB45 - 95 Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Bireyler İle Obez Bireylerin Kabul Edilme ve Dışlanma Duyguları İle Aile Destek Algılarının Karşılaştırılması
Didem Kara, Demet Havaçeliği Atlam, Derya Şaşman Kaylı, A.Ender Altıntoprak
PB46 - 96 Pregabaline Bağlı Psikotik Özellikli Mani Olgusu
Kamil Mert Angın, İbrahim Taymur, Ömer Şenormancı, Sinay Önen, Ahmet İnel, Özge Fındıcaklı, Rüstem Aşkın
PB47 - 97 Üzerlik Tohumu (Peganum Harmala) Zararlı Kullanımı Sonrası Gelişen Hipomani: Bir Olgu Sunumu
Burcu Hamurişçi Yalçın, Nur Öztürk, Güliz Özgen
PB48 - 98 Gebelik İnkarına Bağlı Disosiyatif Reaksiyon Olgusu
Kamil Mert Angın, İbrahim Taymur, Ömer Şenormancı, Bilgen Biçer Kanat, Ahmet İnel, Özge Fındıcaklı, Rüstem Aşkın
PB49 - 101 Psödoefedrin Bağımlılığı : Bir Olgu Sunumu
Hatice Dayılar, Yeliz Aktaş, Emine Pişmişoğlu, Merve Yılmaz
PB50 - 102 Bursa AMATEM’de Yatarak Tedavi Gören Hastaların Sosyodemografik Verileri
Özyıl Öztürk Sarıkaya, Elif Aktan Mutlu
PB51 - 103 Üniversite Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Alkol Tüketimini Arttırıyor Mu?
Bahadır Akçeşme, Simge Şişman Bal
PB52 - 104 Eroin Bağımlılığı Tedavi Sürecinde Gelişen Huzursuz Bacak Sendromu Olgusu
Mehmet Emin Yüksel, Hüseyin Tunca, Ömer Kardaş
PB53 - 105 Bir Eğitim Hastanesi Sağlık Kuruluna Başvuran Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olan Olguların Değerlendirilmesi
Tuğçe Taşkın Uyan, Kader Semra Karataş, Selim Polat, Bülent Bahçeci, Çiçek Hocaoğlu
PB54 - 110 Metamfetamin Kullanımı İle Başvuran Olgularda Eşlik Eden Klinik Bulgular
Özyıl Öztürk Sarıkaya, Elif Aktan Mutlu
PB55 - 111 Bursa Amatem Kliniği’nde Yatarak Tedavi Gören Damar Dışı Yollardan Madde Kullanan Hastalarda Hepatit B, Hepatit C, HIV Enfeksiyonlarının Yaygınlığı
Elif Aktan Mutlu, Özyıl Öztürk Sarıkaya
PB56 - 112 Tizanidin Kullanım Bozukluğu: Olgu Sunumu
Didem Beşikçi Keleş, Gönül Yıldırım Üretme
PB57 - 113 Moodist Relaps İndeksi (MORİ) Ölçeğinin Geliştirilmesi
Kültegin Ögel, Cavid Guliyev, Kinyas Tekin, Zehra Olcay Tuna, Zuhal Özel
PB58 - 114 Denetimli Serbestlik Kapsamında Madde Kullanım Bozukluğu Nedeniyle Grup Terapisi Programına Alınan Olgularda Antisosyal Kişilik Bozukluğu Ek Tanısının Terapi Uyumuna Etkisi
Sevcan Çetinkaya Üstünel, Hanife Yılmaz Çengel, Utku Uzun, Ekrem Cüneyt Evren
PB59 - 115 Denetimli Serbestlik Tedbiri ile Tedavi Kararı Verilen Madde Kullanım Bozukluğu Olgularında Tedavi Uyumuna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
Hanife Yılmaz Çengel, Utku Uzun, Sevcan Çatinkaya Üstünel, Ekrem Cüneyt Evren, Güliz Özgen
PB60 - 116 Psikotik Özellikli Olan ve Olmayan Sentetik Kannabonioid Kullanım Bozukluğu Olgularının Karşılaştırılması
Utku Uzun, Hanife Yılmaz Çengel, Güliz Özgen, Ekrem Cüneyt Evren
PB61 - 118 Atipik Anoreksiya Nervoza Tanılı Erkek Ergende Kilo Verdirici Etkisi Nedeniyle Metamfetamin Kullanımı
Hacer Gizem Gerçek, Sevcan Karakoç Demirkaya, Hatice Aksu, Ayşe Tosun
PB62 - 119 Sigara Bağımlılığında Nikotin Bağımlılık Düzeyinin Depresyon, Anksiyete, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtileri ile İlişkisi ve Cinsiyetler Arasındaki Farklar
Hanife Yılmaz Çengel, Sevcan Çetinkaya Üstünel, Vahap Karabulut, Ekrem Cüneyt Evren
PB63 - 120 Bağımlılıkta Yardım Arama Davranışı
Kültegin Ögel, Gaye Kağan, Büşra Kahraman
PB64 - 122 Kompulsif Satın Alma Bozukluğunun Tedavisinde Fluvoksamin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Çiçek Hocaoğlu
PB65 - 123 Şizofrenili Tanılı Hastada Ortopedik Anomali 'Clubfoot' : Bir Olgu Sunumu
Ömer Faruk Kandaz, Burak Okumuş, Çiçek Hocaoğlu
PB66 - 124 Az Bilinen Bir Konu ‘Rapunzel Sendromu’: Bir Olgu Sunumu
Gamze Durmaz, Beyza Mahmudoğlu, Nursel Dilek, Çiçek Hocaoğlu
PB67 - 125 Bir Yerel Yönetime Ait Bağımlılık Danışmanlık ve Takip Merkezine Başvuran Bireylerin Profilleri
Birgül Gülen, Burçak Özdemir, Faruk Güneş, Serkan Özkan, Canan Mırık, Elif Mutlu
PB68 - 126 Ortaokul Öğrencilerinin Kontrol Odağı ile Problem Çözme Becerilerinin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisi
Yasemin Selekoğlu Ok, Murat Bektaş
PB69 - 127 Üniversite Öğrencileri Arasında Problemli Kumar Oynayanlar İle Oynamayanların Sosyo-demografik Özelliklerinin ve Problemli İnternet Kullanımının Karşılaştırılması
Yağmur Fırat, Meryem Karaaziz, Asra Babayiğit, Mehmet Çakıcı
PB70 - 129 Olası DEHB İle İnternet Oyun Bozukluğu, Nevrotiklik ve Dışa Dönüklük Şiddeti Arasındaki İlişki
Cüneyt Evren, Ercan Dalbudak, Merve Topçu, Nilay Kutlu, Bilge Evren
PB71 - 130 Sigara İçen ve Sigara İçmeyen Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başa Çıkma Tutumları Açısından Karşılaştırılması
Sevda Acar, Görkem Yararbaş
PB72 - 131 Sigara Kullanımının Vücut Kompozisyonu, Dispne Ve Solunum Kas Kuvvetine Etkisinin Araştırılması
Abdurrahim Yıldız, Rüstem Mustafaoğlu, Rengin Demir
PB73 - 132 Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenler Arasında Çocukluk Çağı Travmalarının Yaygınlığı ve Madde Kullanım Özellikleri
Yeşim Can, Gonca Polat, Cüneyt Evren
PB74 - 133 Kenevir Görseli Bulunan Soğuk İçeceklerin Toksikolojik Analizi
Melike Aydoğdu, Rukiye Döğer, Serap Annette Akgür
PB75 - 134 Alkol ve Madde Kullanımı Oranlarında Cinsiyet Farkı; Çevrimiçi Pilot Bir Çalışma
Ercan Dalbudak, Cüneyt Evren, Merve Topçu, Nilay Kutlu, Bilge Evren
PB76 - 135 İnternet Oyun Bozukluğu’nu Belirleyen Cinsiyet ve Kişilik Özellikleri; Çevrimiçi Pilot Bir Çalışma
Ercan Dalbudak, Cüneyt Evren, Merve Topçu, Nilay Kutlu, Bilge Evren
PB77 - 136 Rektal ve İntranazal Metilfenidat Kötüye Kullanımı:Bir Olgu Sunumu
Yasemin Gökçenoğlu, İsmet Esra Çiçek, İbrahim Taş, Hatice Yardım Özayhan, İbrahim Eren
PB78 - 137 Elazığ AMATEM’de Yatarak Tedavi Gören Bazı Hastaların Klinik Özellikleri ve Bölgesel Farklılıklar
Meral Akbıyık, Filiz Ersöğütçü, Mustafa N. Namlı, Mine Ekinci
PB79 - 138 Yoksul Gebelerin Sigara Bırakma Engelleri: Niteliksel Bir Çalışma
Deniz Aslı Dokuzcan, Nihal Gördes Aydoğdu
PB80 - 139 Kannabis ve Sentetik Kannabinoid Bağımlılarında Klinik Belirtiler ve Dissosiyatif Belirti Düzeyleri İlişkisi
Bengü Yücens, Vahap Ozan Kotan, İhsan Tuncer Okay, Erol Göka
PB81 - 141 Pramipeksol Kullanımı ile Tetiklenen Kumar Oynama Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
R. Dicle Çetiner, Mine Ergelen Çelik
PB82 - 142 Üniversite Öğrencilerinde Madde Kullanım Yaygınlığı
Ali Karakoç, Vedat Açar
PB83 - 143 Bir Olgu Sunumu: Kleptomani Bağımlılık İlişkisi Var Mıdır?
Fagan Zakirov, Gül Eryılmaz, Alptekin Çetin, Ebru Damla Bostancı, Cemal Onur Noyan, Nesrin Dilbaz
PB84 - 144 Madde Bağımlılığı Riski Taşıyan Üniversite Öğrencilerinde Risk Azaltmaya Psikodramanın Etkisi
Dilber Yıldız, Abdülaziz İnan, Bedrettin Varol, Dilek Cemile Akdağ